آخرین خبرها

صورت و لک صورت بانوان و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

با سلام استاد روغن جوانه گندم یا پودر جوانه گندم با ماست برای شفافیت ولکه صورت خوبه. ممنون و من از ضماد کرم های شیمیایی نتیجه ای ندیدم نظر شما چیست

 جواب

اینها مفیدند

اما سبزی شاهی عامل لک صورت است

برای شفافیت باشکم پر ازسرسفره بلند نشوید

سیب زرد درختی با پوستش + یا دمنوش عناب روزی ۱۴ دانه + یا میوه به و یا مربای آن + یا شربت خاکشیر ناشتا تا چهل روز + یا شربت سکنجبین ناشتا تا چهل روز + رفع یبوست در سایت درج شده + دمنوشهای بابونه و پونه و آویشن و گلسرخ به تفکیک همانند چای میل شود + میوه هلو + لیسیدن کندر برای دفع اخلاط کثیف + ضماد روغن رازیانه برای بانوان در صورتشان و… شفاف کننده پوست و لطافت دهنده پوست هستند