آخرین خبرها

واریس درمانی بر مبنای طب سنتی

سوال

چه راهی برا درمان واریس پا وجود دارد؟باتشکر

جواب

۱-ماساژ محل با روغن سیاه دانه تا ۴۰ روز و در پاها بر خلاف جاذبه زمین

۲-مصرف سرکه انگبین ۳ قاشق در یک لیوان آب گرم یک ساعت بعد از شام تا ۴۰ روز

۳- زالو درمانی هر ۲۰ روز در محل واریز ( تعداد زالو بستگی به محل واریس دارد که با تشخیص درمانگر باشد)

استاد مهربانی