آخرین خبرها

کلیه و آسیب های کلیه بر مبنای طب سنتی

 

🚨 ۷ دشمن کلیه ها را بشناسید🚨

🔶نوشابه ها

🔶 مصرف زیاد نمک طعام

🔶مصرف زیاد کافئین

🔶مصرف داروهای مسکن

🔶مصرف زیاد پروتئین

🔶مصرف الکل

🔶نگه داشتن ادرار

🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷