آخرین خبرها

گل گاوزبان داروی ضد تپش و کاهش غلبه سودا و ضد اضطراب بر مبنای طب سنتی

?فوائد گل گاوزبان?

?ضد اضطراب?

?ضد تپش قلب?

?ضد استرس است?

?موجب کاهش سودای بدن?

⛔️اما مصرف مداوم و بیش از حد آن ممنوع است?

??? @tebe_jame ???