آخرین خبرها

گل گاوزبان داروی ضد تپش و کاهش غلبه سودا و ضد اضطراب بر مبنای طب سنتی

💟فوائد گل گاوزبان💟

🔹ضد اضطراب😬

🔹ضد تپش قلب💔

🔹ضد استرس است😟

🔹موجب کاهش سودای بدن😇

⛔️اما مصرف مداوم و بیش از حد آن ممنوع است🤔

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯