آخرین خبرها

مزاج شناسی به روش لمس کردن بر مبنای طب سنتی

? بسته سلامت فارس ?

/ راههای تشخیص مزاج 

لمس کردن

?بخشی از بدن مانند ساعد فرد را لمس کنید و دقت کنید که با لمس آن چه احساسی را تجربه می کنید.

?در صورتی که با لمس بدن فرد مثلا لمس ساعد یا بازویش احساس گرما و حرارت کردید او دارای مزاج گرم است.

?اگر هنگام لمس بدن فرد احساس سرما کردید این امر یکی از نشانه های سردمزاجی در آن فرد است.

?در صورتی که با لمس بدن فرد گرما احساس کردید و علاوه بر گرما متوجه شدید بافت بدنی او نرم است،این فرد علاوه بر گرمی مزاج دارای رطوبت نیز هست.

@Farsna