آخرین خبرها

مزاج شناسی به روش لمس کردن بر مبنای طب سنتی

💊 بسته سلامت فارس 💊

/ راههای تشخیص مزاج 

لمس کردن

🔹بخشی از بدن مانند ساعد فرد را لمس کنید و دقت کنید که با لمس آن چه احساسی را تجربه می کنید.

🔹در صورتی که با لمس بدن فرد مثلا لمس ساعد یا بازویش احساس گرما و حرارت کردید او دارای مزاج گرم است.

🔹اگر هنگام لمس بدن فرد احساس سرما کردید این امر یکی از نشانه های سردمزاجی در آن فرد است.

🔹در صورتی که با لمس بدن فرد گرما احساس کردید و علاوه بر گرما متوجه شدید بافت بدنی او نرم است،این فرد علاوه بر گرمی مزاج دارای رطوبت نیز هست.

@Farsna