آخرین خبرها

روغن کنجد درمانگری برای فشار خون بالا و رافع سرطان ها و رافع عروق بسته

🔰فواید روغن کنجد🔰

💟✅کاهش فشارخون در افراد مبتلا به فشار خون بالا

💟✅جلوگیری از سرطان‌های سینه، پروستات و سرطان‌های دستگاه گوارش

💟✅جلوگیری از تصلب شرایین و بسته شدن عروق