آخرین خبرها

آسم و راهکارهای تدریجی درمانی بر مبنای طب سنتی

درمان آسم و تنگی نفس

آسم یا تنگی نفس یک بیمارى تنفسى است و کسى که به آسم مبتلا مى‏ گردد بسختى نفس مى‏ کشد مانند کسى که دارد خفه مى‏ شود یا کسى که بسیار خسته شده است و دارد هن‏ هن یا له ‏له مى‏ کند.

 بیمارى آسم یا تنگی نفس علل و اسباب متفاوت دارد که ذیلا چند نمونه از اسباب این بیمارى را به همراه درمان متذکر مى‏ شویم.

۱- گاه آسم در اثر تجمع اخلاط بلغمى در برنش‏ها و ریه‏ ها بوجود مى ‏آید در این حالت لازم است به بیمار داروهاى گرم مزاج و خشک کننده اخلاط داده شود و چند نوبت باو مسهل بدهند صبح‏ها بخورد و منضجى از پر سیاوشان ریشه پوست گرفته شده شیرین‏بیان و زوفا را بجوشانند یک لیوان از آب صاف‏شده را عصرها بخورد.

شربت گیاهی ضد آسم‏

۲- گاه آسم در اثر خشکى و سختى برنش‏ها و کم شدن قابلیت ارتجاع ریه‏ ها تنگى‏ نفس بوجود مى ‏آید که در این صورت باید از غذاها و داروهاى لعابدار استفاده شود و از غذاها و دواهاى خشک‏ کننده باید پرهیز نمود.

 ۳- گاه تنگی نفس در اثر غلبه خون مى ‏باشد که در این صورت کم کردن مقدارى خون از بدن که بهتر است از سیاهرگ بالاى ساعد گرفته شود نفس باز مى ‏شود و چنانچه لازم باشد عمل خون گرفتن را مى‏ توان چند نوبت تکرار نمود.

 ۴- گاه آسم در اطفال پیدا مى‏ شود که آنهم پیوسته و ممتد نیست و کم ‏و زیاد مى‏ شود در این حالت لازم است ابتدا بررسى شود که آسکاریس در بدن طفل هست یا خیر چون بسیارى از مواقع تجمع انگل در دستگاه گوارش و زیادى نوزاد آنان در شش‏ها سبب تنگى نفس در اطفال مى‏ گردد پس چنانچه وجود آسکاریس ثابت شد قبل از هر چیز باید نسبت به دفع این انگلها اقدام گردد.

 ۵- ناراحتى ‏هاى قلبى عروقى هم مى ‏توانند سبب تنگى نفس گردند که در این حالت لازم است مداوا زیر نظر پزشکان متخصص قلب و عروق باشد.

 ۶- گاه آسم در اثر ناراحتى ‏هاى عضلانى که قفسه سینه را باز و بسته مى‏ کنند تنگی نفس عارض مى‏ شود مانند هنگام ضربه خوردن روى دنده‏ ها که در این صورت مداواى ضربدیدگى همان مداواى آسم مى ‏باشد.

 ۷- گاه تنگی نفس در اعضاء مجاور دستگاه تنفس ناراحتى یا عارضه ‏اى بوجود مى ‏آید و بتبع آن ریه‏ ها یا دستگاه گوارش هم متأثر شده و براى آن ایجاد مزاحمت مى‏ شود.

تبصره- تنگی نفس که با آثار و علائم گرم مزاجى توأم مى ‏باشند مانند زمان سرماخوردگى یا بیماریهاى دیگر باید با داروهاى سرد مزاج و لعابدار مداوا گردند.

۸– گاه آسم در اثر وجود غده ‏هاى خوش‏خیم یا بدخیم در ریه‏ ها تنگی نفس بوجود مى ‏آید که این‏گونه غده ‏ها در زمان حاضر بیشتر با عمل جراحى مداوا مى‏ گردند لکن اگر غده بدخیم باشد باید فورا اقدام شود تا فرصت از دست نرود.

تبصره- در تمام مدتى که به مداواى بیمارى آسم پرداخته مى ‏شود باید مزاج بیمار نرم باشد چون یبوست مزاج خود بیمارى آسم را تشدید مى ‏کند براى انجام این منظور مى ‏توان انجیر و سلاب و پونه را طبخ نمود و به آب صاف شده مقدارى عسل اضافه کنند و قبل از غذا میل نمایند.

افرادى که به تنگى نفس مبتلا مى ‏باشند باید ورزش کنند امّا ورزش را باید از کم شروع نموده و بتدریج به ورزش هاى مناسب و متوسط برسند از نظر مواد غذائى هم لازم است از غذاهاى سبک و زودهضم استفاده کنند و بتدریج خود را به غذاهاى معمولى برسانند.

درمان آسم و تنگی نفس