آخرین خبرها

لقوه و ارزش و پارکینسون ناشی از تکرار خودارضایی و راهکار ترک آن

سوال

استاد من دختر مجرد و ۲۵ سالم و مدتی است لرزش دست دارم مدتی من به علت شهوت و فشارنیروی جنسی خودارضایی داشتم با راهنمایی شما ترک کرده و از خدا میخواهم من را ببخشد اما شما گفتید لرزش دست ناشی از این عمل کثیف من است آیا راهی برای لقوه من هست تورا به خدا بازهم کمکم کن

پاسخ

لرزش دست را عرق اسطوخدوس سه پنجم با عرق بادرنجبویه یک پنجم با عرق بهارنارنج یک پنجم جمعا یک لیوان یکساعت قبل خواب تا ۲۱ روز

باردار نباشید

ازنوک انگشتان تا ارنج فقط این روش روغن بابونه ومیخک یا روغن بادام تلخ تا ۲۱ روز

سعی کن تغذیه های گرم و خشک را مصرف نکن و گاهی مواقع روزه بگیر تا غلیان شهوت کاهش یابد

در اینترنت وارد سایت شهر سوال شوید و مشاوره بگیرید ۰۹۶۴۰  یا http://www.soalcity.ir/