آخرین خبرها

پیری زودرس عوامل آن پرخوری و دخانیات و فست فودها و عصبانیت و کافئین جات زیاد

🔰🔵‏عوامل پیری زودرس🔵🔰

❌پرخوری

❌بی‌ تحرکی

❌کم آبی بدن

❌استعمال دخانیات

❌غذاهای کنسرو شده

❌غذاهای چرب و سرخ‌ کرده

❌غذا خوردن هنگام عصبانیت

❌مصرف زیاد قهوه و چای پررنگ

💯🇮🇷 @tebe_jame 🇮🇷💯