آخرین مطلب

موی سرکوتاه و موی سربلند و خاصیت و مضراتشان بر مبنای طب اسلامی

‍ امام موسی کاظم (ع):موی سر چون بلند شود،

بینایی ضعیف گردد و نور دیده از میان می رود، اما کوتاه کردن مو، دیده را روشن می سازد و نور آن را افزون می سازد.

مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۵۳@soroshesalamati