آخرین مطلب

زکام و نزله چه فرقی دارند

😪😪😪
زکام و نزله هر دو یک نقطه مشترک دارند :
ماده خارج شده از مغز که
☝️یا از طریق بینی خارج میشود
☝️یا به حلق وگلو میریزد.

طبیبان قدیم انچه از بینى خارج مى شد را 🔰#زکام
وآنچه به حلق مى ریزد را 🔰#نزله مى نامیدند .

@soroshesalamati

/////////////////////////////

عوامل ایجادکننده_نزله(خلط پشت گلو)

فضولات در سر ، که به اندام های مختلف ریزش کرده وباعث بیماری می شود.

✅ نوشیدن آب سرد

🔶نوشیدن آب زیاد در فصل گرما
(موقع عطش )
موقع عطش آب جوشیده ولرم / شربت
عسل با آبلیمو / سکنگبین و ..میل کنید

✅خوابیدن در طول روز ( البته به
جز خواب قیلوله )

🔶 نپوشاندن سر موقع خواب و در هوای سرد

✅قرار گرفتن در معرض هوای سرد
خصوصا
🔸بعد از حمام
🔸بعد از ورزش

‌‌‌‌@soroshesalamati