آخرین خبرها

آنتی بیوتیک خانگی بر مبنای طب سنتی

💊💊✅آنتی بیوتیک خانگی بسازید

👍داخل شلغم را خالی کنید و در فضای خالی شده عسل بریزید !

✍️۳ساعت بعد، شلغم آب انداخته و معجون حاصل یکی از بهترین و قوی ترین داروهای سرماخوردگی ست.
@soroshesalamati