آخرین خبرها

سویق سیب و راهکارهای طب سنتی

#سویق_سیب :

🔹سیب را به صورت حلقه های نازک برش زده و پس از خشک کردن، آسیاب کرده و با حرارت بسیار ضعیف بدون هیچ افزودنی تفت داده و دوباره آسیاب کنید.

🔸بر طرف کننده خون دماغ (همزمان روغن بنفشه کنجد در بینی ریخته شود.)
🔸بهترین درمان مارگزیدگی و عقرب گزیدگی
🔸دفع کننده انواع سموم از بدن
(مثلا مواد مخدر باقی مانده در بدن)
🔸قطع کننده تب
@tebiranii *