آخرین خبرها

پیتزا معجون سرطان زا با تحلیل دکتر حسن اکبری

🔺🔺🔺🔺😳معجون سرطان‌زا چیست؟!

👤دکتر حسن اکبری متخصص طب سنتی
در برنامه روزی بهتر: #پیتزا را میتوان #معجون_سرطان‌زا نام‌گذاری کرد👇👇
https://www.instagram.com/tv/B28vutogVRa/?igshid=14mdjvx57gx6t