آخرین خبرها

کیست دست و راهکارهای طب سنتی

💊💊💊💊📚📚📚درمان کیست دست برمبنای طب سنتی

۱- روغن میخک از نوک انگشتان به سمت آرنج مالیده شود به مدت ۲۰ دقیقه و آرام صورت گیرد .

عرق میخک در یک کاسه ریخته و تدریجا روی انگشتان دست و به سمت بازو مالش داده شود.
۲-وخوردن نصف قاشق چایخوری سیاهدانه با یک قاشق عسل مخلوط کرده و تا ۲۱ روز مصرف شود.

@drkhodadadii
۳- روغن بادام تلخ و روغن بابونه بصورت ترکیبی از نوک انگشتان دست تابالای آرنج ارام ارام کشیده و دوباره دست را برداشته و ازنوک انگشتان به سمت بالا کشیده شود
۴- درموضع عسل اویشن یا عسل کوهستان یا عسل گون بدون پوشش ارام کشیده شود
۵- عرق یا دمنوش اسطوخدوس روزی یک تا سه لیوان با عسل
۶- تخم سیاهدانه نصف قاشق فقط نیمکوب شده با عسل مخلوط میل شود
این ترکیب همان لحظه تهیه و میل شود تا گاز ان دردفع اخلاط چرکین درصد هزارکیلومتر عروق بدن موثرواقع شود
۷- موضع را بطور جدی گرم نگه دارید