آخرین خبرها

آسم و تنگی نفس با قلیان کشی نعناع بر مبنای طب سنتی

💊💊💊قلیان_مفید برای آسم و تنگی نفس

قلیان را از عرق نعناع پرکرده  و در شیشه آن آب سرد بریزید بدون ذغال بکشید

خواص قلیان نعناع

رفع آسم

آرامبخش

تمیز کردن ریه

رفع حساسیت تنفسی

 

@drkhodadadii