آخرین خبرها

نشاط و شادی بر مبنای طب اسلامی

✅ پیامبر اکرم (ص):
🔸بوی خوش، شادی بخش است.
🔹عسل، شادی بخش است.
🔸تماشای سبزه شادی بخش است.
🔹سوارکاری، شادی بخش است.

⬅️ منبع: الگوی شادی از نگاه قرآن و حدیث : محمّد محمّدی ری شهری صفحه ۳۴۴
@soroshesalamati