آخرین خبرها

ام اس و علل و عوامل آن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊🔆💠🔅💠 🌺 ﷽🌺

‏💠🔅💠🔅🔅 @tebhakimh 💠

💐🌱💐🌵🌴🌵🌴

🔴 بیشتر چه کسانے دچار بیمارے #ام_اس می‌شوند ؟

▫️گروه نخست افرادے هستند فوق‌العاده #گرم‌مزاج و عصبے ڪه با کمترین ناملایمات از حالت عادے خارج شده و تعادل خود را از دست می‌دهند.
♻️ #پیشگیرے در این افراد: پرهیز از مصرف تندے، شورے و تلخی‌ها

▫️گروه دوم شامل افرادیست که خیلے #سردمزاج هستند و مدام هم از غذاهاے سرد استفاده میڪنند.

♻️ #پیشگیرے در این افراد: پرهیز از خوردن مزه‌هاے ترش مثل سرکه، تمر هندے، ماست، قره‌قروت،لبنیات و امثال آن.

@soroshesalamati