آخرین خبرها

کلسترول و روش کاهش آن بر مبنای طب سنتی

🔵ساده ترین راه برای پایین آوردن #کلسترول

✅ #انگور بخورید.
پوست انگور حاوی ترکیبی است که به پایین آوردن کلسترول کمک می کند.

✍#سیر بخورید. سیر ماده ای است که به طرز نیرومندی کلسترول را پایین می آورد. همچنین به پایین آوردن #فشار #خون نیز کمک می کند.

✍در روز دو عدد #هویج بخورید. همین به تنهایی کلسترول شما را ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین خواهد آورد.

👌حداقل سه بار در هفته پیاده روی ۳۰ دقیقه ای داشته باشید.
@tebiranii *