آخرین خبرها

نوشیدنی در موارد زیر ممنوع

🔴 در موارد زیر آب مصرف نکنید

👈بعد از مصرف شیر
👈در زمان افت فشارخون
👈بعد از دویدن بسیار شدید
👈بعد از مصرف یک وعده غذایی سنگین
👈در حین غذا خوردن

عضویت در کانال👇
📡 @www_irismed_ir