آخرین خبرها

مرگ و چاره آن با صدقه دادن در طب اسلامی

📚📚📚📚📚آیا مرگ چاره دارد؟

یونس بن یعقوب می گوید:
ما در خدمت امام صادق علیه السلام بودیم و عرض کردیم هر چیزی چاره دارد جز مرگ

حضرت فرمودند: مرگ هم چاره دارد

عرض کردیم؛ چاره اش چیست!؟

فرمودند: صله رحم.

[طب الائمه- عبدالله شبر] @soroshesalamati