آخرین خبرها

آرتروز گردن و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#آرتروزگردن

❇موارد زیر را به دقت ۴۰ تا ۱۲۰روز انجام دهید تا به درمان برسید:
🍃الف)روغن بادام تلخ روزی ۲ مرتبه روی گردن بمالید.هر بار ۱۵ دقیقه صبر کنیدتا روغن جذب شود سپس لباس بپوشید.
🍃ب)۱۴ روز بعد از روغن مالی بادکش کتف را شروع کنید.یک شب در میان ۲۱ مرحله انجام دهید.
🍃ج)میل باستانی ۴۰ تا ۷۰ حرکت در روز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📚کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╔════🍀════╗
@TEBIRANII
╚════🍀════╝