آخرین خبرها

صورت افتاده و برص پوست و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

#افتادگی_گونه در خانمها – برص

🔹درمان افتادگی گونه در خانمها :
🍃 سرکه انگبین رازیانه ( ۲ واحد عرق رازیانه + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب میل شود .

🔸درمان برص ( لکه های سفید پوست ـ بلور بلغم در سطح ) :
🔹الف ) سرکه انگبین (۲ واحد عرق نعنا + ۲ واحد عسل + ۱ واحد سرکه انگور طبیعی ) یک سوم لیوان از این شربت ریخته و باقی را آب ریخته و شبها قبل از خواب میل شود .روزی ۱ الی ۲ لیوان صبح و شب ـ طول درمان ۴ ماه الی یک سال
🔹ب ) ترک سردیجات و نخوردن دو غذای سرد با هم
🔹ج ) بعد از ۳ ماه هر ماه یکبار حجامت عام

@TEBIRANII *