آخرین خبرها

استخوان درد زیاد و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

📚📚📚📚چـطوری درد استخوان را کمتر کنیم؟🤔

👈 ۲ لیوان شیر +۲ق.م زعفران + ۱ق.م میخک را ۱۵ دقیقه بجوشانید و بعد با ۲ق عسل و ۱۴ عدد سیاه دانه و ۱ق.م زنجبیل میل کنید، درد ازبین میرود

@sinohehsamdaliri