آخرین خبرها

بد اخلاقی را با بهار نارنج بر مبنای طب سنتی تدبیرش کنیم

💊💊💊💊
بداخلاقی و راهکارها
اگر دچار بدخلقی ناشی از گرما می‌شوید: بهترین ماده‌ی طبیعی و آرام بخش بهار نارنج است! اگر بهارنارنج را با بید مشک ترکیب کنیم مخلوط خوبی برای رفع استرس هم می‌شود!

@sinohehsamdaliri