آخرین خبرها

سنگ مثانه و داروی دفع آن با دمنوش هسته خرما

💊💊💊✳️درمان_سنگ_مثانه :

❌برای خرد کردن سنگ مثانه از دمکرده هسته خرما استفاده کنید.
🏆🌎 @sinohehsamdaliri🌍🏆