آخرین خبرها

سنجد و پودر سنجد روشی برای تقویت استخوان کل بدن بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🗣🗣🗣
پرسش
استاد معارفی من پودرسنجد زیاد میخورم و من چون شبها شیر میخورم پودر سنجد باشیر  رو هم شب میخورم تاثیر داره؟
💊💊پاسخ
☎️☎️سلام
اگر دختران ما
زنان ما
مجردهای ما
متارکه ای ها
متاهل ها
حتی مردان ما
روزی یک الی  دو قاشق پودرسنجد در شیر و یا اب خیس میکردند و با عسل میخوردند
دیگه با افتادن لگن از جا نمیرفت
دیگه پروستات و فیبروم رخ نمیداد
دیگه رحم انقدرتوانا بود که با یک فشار امور زناشویی به خونریزی نمی افتاد
اری اگر خورده بودیم هرگز استخوانمان پفیلا نمیشد
اری اگرخورده بودیم چند قلو بچه دارمیشدیم
اری اگر خورده بودیم هرگز لثه خونریزی نداشت
بله صدها خاصیت دیگر و…
بیاییم ببینیم اجدادمان را بررسی کنیم میوه زمستانی و تنقلات انها مویز و سنجد و بادام و نخودچی بود