آخرین خبرها

ازدواج و ممنوعیتها بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
‍ در تصمیم گیری برای ازدواج با این افراد حتما باید احتیاط کرد!!

⛔️۱_ معتادین به مواد مخدر، الکل یا دارو
⛔️۲_ افرادی که بسرعت عصبی و خشمگین می شوند.
⛔️۳_ افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمیگیرند.
⛔️۴_ افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
⛔️۵_ افرادی که اختلال جنسی دارند.
⛔️۶_ افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است.
⛔️۷_ افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.
⛔️۸_ افرادی که از روابط قبلی خود التیام نیافته اند.
⛔️۹_ افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و نمی توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمایت کنند.

@dr_jebeli

Drjebeli.ir

https://instagram.com/dr.leilajebeli