آخرین خبرها

پسته خوری و مصلحاتش بر مبنای طب سنتی

💊💊💊مصلحات پسته خوری
#تدبیر_مصرف_پسته

گرم_مزاجان چنانچه به دنبال مصرف پسته دچار علائم ناشی از حرارت نظیر #جوش_پوستی یا #خارش_پوست و یا حتی #سردرد بشوند

باید بعنوان مصلح  از #سکنجبین ملس استفاده کنند.
یاشربت آبلیمویامیوه های ترش مزه کنند
@soroshesalamati