آخرین خبرها

برنج و مزاج آن بر مبنای طب سنتی

⬅️ برنج ومزاج آن :

👈 برنج جزء معدود مواردی از گیاهان است که راجع به مزاج آن اختلاف نظرهایی کوچک وجود دارد.

🔻بعضی آن را گرم وبعضی آن را سرد میدانند.

🔹اما همه اتفاق نظر دارند که مزاج برنج خشک می باشد.

🔻برنج را اگرکته یا به شکل دم پختک کنند.
🔻مزاج وطبع برنج به سمت گرمی خواهد رفت.

🔵اما اگر برنج آبکش شود ،مزاج برنج به سمت سردی خواهد رفت وآب آن گرمی است .

🔶 در مصرف برنج اگر افراط نشود تولید کننده خلط صالح در بدن خواهد بود و اگر افراط شود خشکی را در بدن افزایش می دهد.

❇️شیر برنج یک غذای مقوی وچاق کننده می باشد.

🔷نکته مهم در طبخ برنج این است که باید مدتی در آب خیس بخورد وبعد چندبار شستن ،طبخ شود .

🔶 مزاج برنج واینکه واقعا برنج گرم است یا سرد ،بستگی به محل کشت برنج دارد .

🔷قطعا برنج نواحی شمالی ایران بابرنج اصفهان تفاوت مزاجی دارد.

🔶 یادمان باشد :مصرف به اعتدال مواد غذایی باعث سلامتی است.
افراط وتفریط همیشه عامل بیماریها خواهد بود .

http://sapp.ir/partosabzehastii