آخرین خبرها

سکته قلبی و نشانه های بروزش بر مبنای طب سنتی

📚📚📚کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
سکته قلبی اول در میزند بعد وارد میشود!

تمایل زیادبه خوردن مواد قندی و چربی

سردردهای شدید ناگهانی و کاهش حافظه

نشانه هایی از افزایش بیش از حد کورتیزول خون هستند که از عوامل سکته هستند

🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com