آخرین خبرها

حلق و حنجره و روشهای طب سنتی برای درمان گرفتگی صدا

✍درمان عمومی گرفتگی صدا

✅🔹خوردن عسل گَوَن

✅🔹کاهو و سبزی شاهتره

✅🔹خوردن انار شیرین، یا رُبّ انار شیرین طبیعی

✅🔹با لِعاب بِه دانه غرغره کنید و قورت دهید

✅🔹با لِعاب اِسفَرزه غرغره کنید و قورت دهید.

✅🔹شب قبل از خواب
🍎 آب سیب رسیدۀ شیرین تازه مخلوط با عسل طبیعی گَوَن میل کنید.

@tebiranii *