آخرین خبرها

گل گاوزبان و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

🔷 #گل‌گاوزبان

🔹مفرح
🔹مقوی قلب، مغز و کبد
🔹نیکو کننده رنگ چهره
🔹ملین
🔹مسهل صفرا و اخلاط سوخته و سودا
🔹مفید برای بیماری های سوداوی، خشونت نای و سینه، سرفه، تنگی نفس، گلودرد، وسواس، سنگ کلیه و مثانه

@tebiranii *