آخرین خبرها

گردو و خاصیت دارویی و درمانی آن بر مبنای طب سنتی

💠 #گردو

دارای مزاج گرم و خشک است و مصلح آن انار ترش، سکنجبین، خشخاش و ترشی های طبیعی است.

🔹بسیار لطیف
🔹تحلیل برنده ورم ها
🔹تقویت کننده مغز، قلب، کبد و نیروی جنسی
🔹خوردن آن با مویز بی دانه برای تقویت حافظه مفید است.
🔹مصرف گردو بسیار موافق مزاج سالمندان است.
🔹در صورتی که گردو را با زیره کرمانی نرم بکوبند و با عسل مخلوط کرده و بر بدن افرادی که از فلج و بی حسی اندام ها و نیز درد مفاصل ناشی از سوءمزاج سرد رنج میبرند، بمالند و رویش را بپوشانند تا خوب عرق کند، بعد از مدتی بشویند و مانع از رسیدن آب یا هوای سرد به عضو مربوطه شوند، در بهبود بیماری مفید است.

✔️ مصرف گردو خواص ضد تشنج داشته و باعث تقویت مغز، افزایش حافظه و قدرت یادگیری می شود.
@tebiranii *

گردو حتما با پنیر مصرف شود و زمستان مصرف شود