آخرین خبرها

پیاز و خاصیت گسترده آن بر مبنای طب سنتی

🔷 #پیاز

طبیعت: گرم و خشک و مصلح آن، شستن با آب و نمک، سرکه، آب انار و کاسنی است

🔹دفع کننده سموم

🔹مُدِر (با حرارت و لطافت خود آب و مایعات زائد را از طریق ادرار، عرق، حیض و شیر دفع می کند.)

🔹سنگ شکن

🔹درمان بیخوابی و ضعف اعصاب

🔹پیاز پخته با گوشت چرب، اشتها آور و مقوی میل جنسی

🔹خوردن کمی پیاز خام با نان در مسافرت از بروز  بیماری اسهال مسافرتی که بخاطر ” آب به آب ” شدن است جلوگیری کند.

🌺روایتی از پیامبر (ص):در هنگام ورود به هر شهر از پیاز آن جا استفاده کنید تا از وبا در امان بمانید.

🔹پختن پیاز با دنبه برای سرماخوردگی، ناراحتی های سینه، دفع اخلاط لزج از ریه ها و چکاندن آب آن در گوش در کاهش شنوایی و وزوز گوش مفید است (البته پاکسازی بدن و لینت مزاج نباید فراموش شود).

🔹ضماد آن با زرده تخم مرغ جهت درد مقعد و با روغن کوهان شتر در رفع شقاق مقعد مفید است.

🔴نکته:
این خواص در پیاز سفید بزرگ بیشتر است. (البته پیاز های امروزی که با کودهای شیمیایی رشد کرده اند، انواع ریز آن کود کمتری داشته و عوارض آن کمتر است.)
@tebiranii *