آخرین خبرها

مدفوع بی اختیار و دفع آن و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊
⚡️✍دفع مدفوع بی اختیار

🛑 دفع مدفوع در هنگام عطسه و سرفه کردن، در هنگام نزدیکی
🛑 دلیل این دفع بی اختیار ::
سرد بودن روده ها
یا نزدیکی شرعی مستمر از عقب زن
اختلال در اسفنج مقعد و اسیب به عروق
مصرف بیش ازحد سنای گیاهی و خوردن ملین ها
استرس مستمر

استمرار عفونتها

✅✍درمان:
۱-  روغن سیاه دانه روی کمر و پهلوها و بادکش پنج دقیقه فقط پهلوها
۲-  خوردن دمنوشهای مزاج گرم بصورت نوبه ای  و تغذیه های مزاج گرم
۳-نوشیدن عسلاب به ویژه عسل شب موقع خواب و ناشتا
۴- یک قاشق چایخوری کمتر اسپند شسته و قورت دادن باآب در شبانگاه (۴۰ تا ۶۰ روز)
⛔️این فرمول برای زنان باردار و ایام عادت ممنوع