آخرین خبرها

استرس و روش کاهش استرس بر مبنای طب سنتی

💊💊✅ با ماساژ دادن انتهایی ترین قسمت شست پا «نزدیک به کف پا» می توان فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد.

👈 اینکار همچنین عملکرد غده تیروئید را بهبود میبخشد.

🆔 @Drzohoor_matab
🌐www.drzohoor.com