آخرین خبرها

پاها و رفع گرفتگی عضلات پاها با روغن بادام تلخ و حجامت بر مبنای طب سنتی

⭕️درمان #گرفتگی_عضلات_پا

💯روغن بادام تلخ را از طرف انگشتان به سمت ساق پا ماساژ دهید و اگر خیلی شدید بود یک حجامت ساق پا مفید خواهد بود
🌺🍃
🏖 @Tebiranii2