آخرین خبرها

تغذیه و میوه جات و نوشیدنی سرد مزاج و خطراتش برای سیستم ایمنی بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
📚📚سخنی با اهل تحقیق درطب اسلامی و طب سنتی ایرانی
📚سعی کنید تغذیه و نوشیدنی و میوه جات با مزاج  سرد و خشک یعنی سودا را واقعا نخورید یا حداقل با مصلحاتش و اندک اندک بخورید
📚تغذیه و نوشیدنی و میوه جات با مزاج سرد یعنی بلغمی ها را با مصلحاتش میل کنید
📚📚مصادیق درکانال و سایت خودم فراوان درج شده است
🌹🌹🔻🔻
معصومین ع  قریب به مضمون فرمودند خودتان را همانند درخت بید نکنید( نظربنده یعنی سردی جات تن و جسم ادمی را مریض و سست و ابکی میکند )  بلکه درخت سرو باشید (نطربنده  چون سرو خشک و تنومند است یعنی گرم بودن بدن برعمر ادمی میفزاید و همیشه با نشاط است و بدنش همیشه سست و کرخت نیست )
📚📚📚درجایی دیگر امام صادق ع به یک پزشک هندی  قریب به مضمون چنین میفرماید ما دراسلام هم طب داریم 🔻
سردی را با گرمی
گرمی را باسردی
خشکی را با تری
تری را با خشکی
درمان میکنیم
پس اساس و بنیان طب درلسان روایات همینه
یا
📚📚📚📚🌹🌹🌹
در قرآن مجید درباب طب میفرماید : بخورید و بیاشامید اما  اسراف نکنید
خوب من و شماها باید درپی تحقیق و مصادیق این سه کلمه درقرن ۲۱ و قرن تراریخته ها و قرن فست فودها باشیم انشالله و درپی تغذیه ایرونی و پاک و حلال باشیم و دیگه گریس اروپا یعنی روغن نیاتی و مایع را همزیستی برای صدهزارکیلومتر عروق درجسم مان نکنیم