آخرین خبرها

رنگ ناخن و بیماری ها برمبنای طب سنتی❗️

🔺🔺رنگ ناخن و بیماری ها  برمبنای طب سنتی❗️

👈لکه سفید: کمبود روی
👈سیاه: شاید سرطان پوست
👈سفید: نارسایی کلیه وکبد
👈آبی: سرما و مشکل تنفسی
👈زرد: عفونت قارچی و دیابت
👈رنگ پریده: کمخونی و مشکل قلب