آخرین خبرها

اطفال و مضرات ارتباط با وسایل الکترونیکی

👈کودکانی که بیشتر از ۲ ساعت در روز صرف موبایل هوشمند یا تماشای تلویزیون می‌کنند در خطر آسیب مغزی هستند و می‌تواند منجر به ضعف رشد مغزی شود.

http://sapp.ir/partosabzehastii