آخرین خبرها

خونریزی پریود وراهکارها بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🔴دارویی اورژانسی برای قطع خونریزی پریود :
🍀فوفل + تباشیر + خون سیاووشان
🍀به نسبت مساوی ترکیب و پودرشود ،۱ ق. چایخوری در یک لیوان آب جوش مخلوط و دم کنید.(روزانه یک استکان میل شود).
@sinohehsamdaliri