آخرین خبرها

تقویت عمومی بانوان بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊
تقویت عمومی بدن بانوان
سلام علیکم
۱-مربای بالنگ داروی تقویت معده سرد
۲- ماهانه دودانه کبوتر و یا گنجشک با ذبح شرعی به روش ابگوشت ان ضد بلغم های سوخته قدیمی است
۳- عرق طارونه تقویت خاص بدن
۴- عرق بومادران مخصوص دل پیچه
۵- عرق رازیانه خاص خاص خاص خانمها ودخترها و ضد درد زیردل درپریودی و ضد درد امور زناشویی و ضد موی زاید و ضدبادهای ناشناخته که ازواژن خارج میشه و تقویت هورمونی  زنان
فقط درپریود و یا سفت شدن و کیست و درددارشدن پستانها ممتوع
۶- روغن شوید و یا روغن زرد گاوی برای مالیدن زیردل یعنی خط مثانه درایام پاکی که خون پریودی غلیظ نشود و ضد فیبروم و ضد چسبندگی واژینال
۷- هرروز برای دفع باددردناک معده میتوان روی سینه و پشت سینه یعنی پنج سانت پایین دوطرف کتف را اول روغن زیتون یا روغن بابونه مالیده یک قاشق چایخوری و سپس بادکش تا ده دقیقه  بسیارارام بخشه
۸- موقع دردزیر شکم کیسه آبجوش و یا آجرداغ دربین کشاله ران ها گداشته شود