آخرین خبرها

خوردن آب منی و کشتن مردم ازراه آمیزش غربی و غفلت بعضی از مردم

🔕🔕🔕🔕❌❌❌
کشتن مردم با آموزشهای غلط ‼‼‼‼
دربرسی ازتعدادی کانال طبی و یاسایتهای طب ، جمله بسیار خطرناکی مشاهده میشود
🚫خوردن خاصیت گونه اب منی به هنگام امیزش زن و شوهر🚫 ‼‼
اجرای این روشهای غیراسلامی درطب و غیرسنت طب ایرانی یعنی  بیماریهای  گسترده ومرگ
۱- درشرع مقدس اسلام ناب محمدی ص براساس فتوای همه مراجع تقلید خوردن اب منی نجس و حرام و دارای عقوبت الهی است
۲- الودگی خون به انواع میکروب های سرطان زا درگوارش و تهوع
۳- اختلال درسیستم ایمنی و انتقال میکروب به یکدیگر
۴-بروز عفونت دهان و حنجره و سرطان ها دراین موضع
۵- بروز تبخال دردستگاه تناسلی
۶- بروز بوهای ترشیده و مشمئزکننده دربدن
۷- بروزلکه های سیاه و سفید درپوست
۸- اختلال جدی درکبد و گرفتگی عروق
۹- بروزبداخلاقی بسیارشدید و بی حوصلگی و رنگ پریدگی
۱۰- لرزش دست و پاها