آخرین خبرها

عسل و روش مصرف عسل بر مبنای طب سنتی

🔰 عسل را یکباره نخورید!

توصیه شده که عسل را به صورت لیسیدن بخورید،که منظور آن  است که یکباره نباید عسل را بلعید، بلکه بهتر است آرام آرام مزمزه کرد و قورت داد تا خواص آن به مغز و سر و اعضای آن برسد.

(دکتر میرغضنفری)

🍎 طبایع، طب سنتی برای همه!
🆔 @tabaye_channel