آخرین خبرها

سرماخوردگی با شلغم و عسل بر مبنای طب سنتی

🔺#بدانیم #درمان_آسان

🔰 مایع شفابخش سرماخوردگی چیست؟!

📌 قسمت بالایی شغلم خام را به وسیله چاقو بریده و داخل شلغم را به وسیله اسکوپ یا قاشق خالی کنید. در فضای خالی شده دو قاشق غذاخوری عسل بریزید و روی دهانه یک لیوان قرار دهید.

📌 سپس آن را یک شب تا صبح در کنار بخاری یا شوفاژ گرم بگذارید. مایعی که درون شلغم از ترکیب عسل و آب شلغم شکل گرفته مایع شفابخش سرماخوردگی است.

🍎 طبایع، طب سنتی برای همه!
🆔 @tabaye_channel