آخرین خبرها

آب های داغ در حمام و سونا و جکوزی عاملی برای ناباروری و اختلال اسپرم

⛔⛔⛔⛔🌀استفاده  زیاد از سونا، جکوزی و وان آب داغ موجب کاهش باروری مردان می شود.

🔻زیرا حرارت و دمای بالای آب، تعداد اسـپرم و هورمون های مردان را تحت تاثیر قرار میدهد.

🌿 @TebbolAeme 🌿