آخرین خبرها

سرماخوردگی و مضرات انگور خوری بر مبنای طب سنتی

⛔⛔⛔⛔⛔
🔺🍇 در زمان سرماخوردگی هرگز انگور نباید خورد !

انگور حاوی #هیستامین است،
هیستامین #سرماخوردگی راتشدید کرده و اگر  ویروسی خفته در بدن وجود داشته باشد آن را فعال میکند

🌿 @TebbolAeme 🌿