آخرین خبرها

رحم و و پریودی پرخونی و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🔰 بسم الله الرحمن الرحیم🔰

📝موضوع تدریس: بیماری زنان از دیدگاه طب سنتی و اسلامی

🔶مدرس: استاد خطیری

✅ پر خونی قاعدگی و خونریزیهای رحمی:👇

❇️ همانطور که قبلا در این زمینه مباحثی را خدمتتون ارائه دادم در این بیماری اگر رگ زدن (فصد ) را انتخاب  کردید ؛ بهتر است رگ باسلیق که در زیر بازو درقسمت داخلی قرار دارد را بزنید و مقداری خون از ان بگیرید.

👌 بیمار دراین حالت باید خوابیده باشد غذای بیمار باید در این حال از غذاهای غلیظ شده ماننده هریسه ، گوشت گوساله ، کباب گوشت تازه و لطیف ، تخم مرغ خانگی نیم بند و امثال آن باشد.

⚛ ضماد حابس خونریزی:👇

🔅عاقرقرا ، میخک ، سعد کوفی ، دارچین را بکوبید و نرم کنید وباعسل خمیر کنید وروی گودی پشت کمر ببندید .

✨عدس ، پوست انار ، برگ مورد ، گلنار فارسی رانرم کنید و باسرکه ترکیب نموده روی ناحیه زهار ببندید.

❇️ ترکیب جوشانده ذیل خونریزی را کم می کند:👇

✅ بارهنگ ، گل همیشه بهار ، انجبار ، سماق نکوبیده ، همه را نیم کوب کرده روزی سه بار و هربار یک قاشق غذاخوری از دارو رادر ۱/۵لیوان آب بجوشانید تا یک لیوان بماند ، صاف کنید ، شیرین کرده و میل کنید.

🔅بارهنگ را به تنهایی یا مخلوط باروغن کنجد میل کنید.

✅ تزریق جوشانده بارهنگ توسط سرنگ بدون سوزن در رحم نیز دررحم نیز می تواند به بندآمدن خونریزی کمک کند.

✡ قرص کهربا:👇

کتیرا ،نشاسته ، صمغ عربی ، مغز تخم خیارین (خیارچنبروخیارمعمولی ) از هرکدام ۹گرم ، گلنار۶گرم ،اقاقیا ، کهربا از هریک ۳گرم بکوبید و الک کنید و با بارهنگ (لسان الحمل ) قرص های یک نخودی بسازید ، روزانه به میزان نیاز از ۳قرص تا چندبرابر آن با شربت انجبار یا شیره خرفه میل کنید .

موفق و سربلند باشید.🌹

لطفا نشر دهید.
ارتباط با مدیر

@nafas_art
https://t.me/ostadkhatiri