آخرین خبرها

زالو درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊💊✅نقدی بر واژه “زالودرمانی”

#دکتررضامنتظر

استفاده از زالو یکی از روشهای موثر درمانی در طب سنتی است به شرطی که مقدمات لازم برای استفاده از آن انجام شده باشد.
در کتاب الابنیه عن حدائق الادویه آمده است: “علق (زالو) را استفاده نباید کرد الا بعد از آن که تن را پاک کرده باشی از همه فضولات به داروی مسهل خوردن و رگ زدن و حجامت کردن تا ماده ای اندر تن نمانده باشد که علق آن ماده را آنجا کشد”
حکیم عقیلی خراسانی نیز در کتاب مخزن الادویه در مورد شرط استفاده از زالو می گوید:
“باید که بدن ممتلی نباشد بلکه نقی از اخلاط فاسده باشد”
یعنی حکمای طب سنتی عقیده داشتند که شرط استفاده از زالو این است قبل از آن بدن را با سایر تدابیر درمانی مثل حجامت و فصد و داروی مسهل پاکسازی کرده باشیم در غیر این صورت فضولات در محل نیش زالو تجمع خواهند کرد.
این که بعضا بعد از زالو انداختن موضع دچار عفونت یا واکنشهای آلرژی می شود ناشی از رعایت نکردن این اصل است.
بنابراین در طب سنتی زالو انداختن یک درمان مستقل نیست و کاملا به سایر روشها وابسته است لذا  واژه “زالودرمانی” بدعت و اشتباه است چون این مفهوم را القاء می کند که صرفا با زالو انداختن و بدون انجام سایر روشهای که پیش نیاز آن محسوب می شود، می توان بیماریها را درمان کرد.
و اما واژه “زالودرمانی” از کجا آمده است؟
پسوند “درمانی” ترجمه therapy در زبان انگلیسی است.
زالودرمانی ترجمه leech therapy است. همان طور که آب درمانی ترجمه hydro therapy است.
واژه تراپی در انگلیسی با treatment متفاوت است.
ترجمه ی “تراپی” به درمان و علاج در زبان فارسی اشتباه است و treetment است که این معانی را دارد‌.
پسوند “درمانی” یا “تراپی” در جایی معمول است که درمانگر مدعی است فقط از یک دارو یا روش برای درمان بیماری استفاده می کند
مثل لارودرمانی یا زنبوردرمانی یا آب درمانی یا روزه درمانی
در همه این موارد درمانگر مدعی است فقط از لارو یا زنبور یا آب یا روزه برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند.
در تعریف تراپی گفته اند:
any of several curative treatments by specific means or methods, such as physical therapy or psychotherapy
بنابراین فیزیوتراپیست کسی است که فقط فیزیوتراپی می کند.
هیدروتراپیست فقط از آب استفاده می کند.
جالبه که در تعریف زنبوردرمانی هم آمده:
زنبوردرمانی یا آپیتراپی (Apitherapy)  بیشتر در ارتباط با درمان با سم زنبور است و نه استفاده از عسل یا دیگر محصولات زنبور.
یعنی زنبوردرمانی حتی درمان با عسل را شامل نمی شود.
بدون شک در زالو خواص درمانی وجود دارد که در صورت تجویز صحیح و رعایت تمهیدات مربوط به آن مفید است ولی این که با تقلید از زبان غربی و به کار بردن غلط واژه “زالودرمانی” مدعی ارائه یک روش درمانی مستقل شویم یک بحث دیگر است.
عبارت “زالودرمانی” چنین چیزی را القاء میکند و ما نباید به آن دامن بزنیم.
حکمای ما از واژه “زالواندازی” استفاده می کردند.

منبع: آرنیکا_ بنقل از دکتر منتظر(از مدرسین و محققین ومولفین طب سنتی کشور)